Partiet för Ekonomisk Demokrati Wiki
Advertisement

På den här sidan diskuteras den inledande texten liksom de videor som finns till höger. Överst skall alltid den inledande texten som den ser ut för närvarande på huvudsidan finnas.

Den inledande textens nuvarande utseende[]

BANKINFORMATION OCH EKODEMOKRATI[]

Pengar är inte allt här i livet, men pengar och banker behövs i ett modernt samhälle. Dock är det många som menar att dagens penningsystem har stora brister. Detta bland annat eftersom skulderna år från år, vilket beror på räntan, eftersom spekulationsekonomin dominerar så kraftigt över "realekonomin" och eftersom penningsystemet också tycks förstärka klyftorna i världen. På den här sidan försöker vi genom en kollaborativ metod hitta lämpliga sätt att beskriva hur bankerna fungerar, varför banksystemet som det fungerar idag är problematiskt samt olika reformvägar. Vi kommer efter hand också att ta oss an olika nationalekonomiska begrepp och teorier, penningreformister och andra närbesläktade ämnen.

ÄLDRE TEXTEN: 'Ett nytt grönt nätverk[]
Detta är en systemkritiskt orienterad grön wiki, som alla kan bidra till på samma sätt som stora wikipedia. Men det är också ett grönt eller vänsterliberalt nätverk som tar formen av ett låtsasparti. Detta nätverk, som vi kallar för Partiet för Ekonomisk Demokrati, förespråkar bland annat grundinkomst, penningreform och global utjämning. Dessutom bejakar vi politisk, ekonomisk och kulturell pluralism, en genomtänkt avvägning mellan folkhälsa och livsstilsliberalism samt alternativ och komplement till lönearbete. Vi inser att vårt förhållande till djur och natur måste förbättras och att det är ohållbart att vi lever över naturens ramar. Vi tror också på ekonomisk demokrati, ett varmt socialt klimat, en lagom dos ironi och subjektivism, och vi vill ställa upp i låtsasval.[]

Förändringar[]

  • 28/5 2011: Ändrade från livsstilsliberalism till genomtänkt avvägning mellan folkhälsa och livsstilsliberalism. La även till att vi tror på ett varmt socialt klimat och en lagom dos ironi och subjektivism. Mats40 maj 28, 2011 kl. 19.38 (UTC)
  • 29/5 2011: Ändrade rubriken så att det står "Ett nytt grönt nätverk" istället för "Ett nytt grönt parti". Och skrev även nätverk istället för låtsasparti på ett ställe i texten. Men ordet låtsasparti finns ändå kvar på ett ställe i texten (om än inte definierat). Mats40 maj 29, 2011 kl. 15.25 (UTC)
  • 10/6 2011: Ändrade texte och rubrik helt, för att testa hur sidan skulle se ut som en lite mer renodlad sida för "baninformation". Mats40 juni 12, 2011 kl. 20.04 (UTC)

Alternativa videor på huvudsidan[]

thumb|left|230px|Every One A Kingthumb|left|230px|Gratis kramar i Kinathumb|left|230px|The Greenbackthumb|left|230px|Peak Oil-video med gott slutthumb|left|230px|Stadsodling i Havanna, Kubathumb|left|230px|Crash JP Morgan Buy Silver (Max Keiser)thumb|left|230px|The Truth About Banking & Banking Reform? Part 1thumb|left|230px|Sophie Scholl
thumb|230px|left|Bank Bailouts ExplainedÄr det någon av dessa videor som ni föredrar på huvudsidan istället för de nuvarande? Glöm inte att signera era inlägg! Inlägg av nya förslag är också välkommet. Storlek 230 px. Mats40 maj 25, 2011 kl. 08.11 (UTC)

Advertisement