Bankerna och Skuldnätet (Web of Debt)


Nätverket mot bankernas skapande av pengar ur luft är en facebookgrupp ägnad åt diskussioner om problemet med nuvarande banksystem. Gruppen skapades av Mats Höglund, Miljöpartiet, våren 2009. I maj 2011 var antalet medlemmar omkring 1000. Bland de aktiviva medlemmarna i gruppen kan nämnas Lars Österman, Stefan Andersson, Jonas Lagander och Marianne Påsse. En av de bilder som använts för gruppen är en affisch för Trollkarlen från Oz. En annan är framsidan på Ellen Browns bok Bankerna och Skuldnätet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.