FANDOM


North American Free Trade Agreement, NAFTA (på franska ALENA, Accord de libre-échange nord-américain, på spanska TLCAN, Tratado de Libre Comercio de America del Norte ibland förkortat till TLC), är ett frihandelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA som antogs 1993 och trädde i kraft 1 januari 1994. Avtalet utnyttjar undantaget inom GATT för frihandelsområden.

Till avtalet hör tilläggsdokumenten

  • North American Agreement on Environmental Cooperation, NAAEC
  • North American Agreement on Labour Cooperastion, NAALC
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.