Advertisement
Pages
166
Photos
105
Videos
86

Partiet för Ekonomisk Demokrati Wiki is a community site that anyone can contribute to. Discover, share and add your knowledge!

View full main page

BANKINFORMATION OCH EKODEMOKRATI

För en diskussion om denna text samt videor till höger se Debatt om inledande text och videor.

Pengar är inte allt här i livet, men pengar och banker behövs i ett modernt samhälle. Dock är det många som menar att dagens penningsystem har stora brister. Detta bland annat eftersom skulderna år från år, vilket beror på räntan, eftersom spekulationsekonomin dominerar så kraftigt över "realekonomin" och eftersom penningsystemet också tycks förstärka klyftorna i världen. På den här sidan försöker vi genom en kollaborativ metod hitta lämpliga sätt att beskriva hur bankerna fungerar, varför banksystemet som det fungerar idag är problematiskt samt olika reformvägar. Vi kommer efter hand också att ta oss an olika nationalekonomiska begrepp och teorier, penningreformister och andra närbesläktade ämnen.

Vill du vara med i nätverket? Registrera dig i så fall och skriv in ditt namn här.

Månadens artikel: Trollkarlen från Oz (debatt)

Aktuellt

Inlägg av aktualiteter sköts av administratörer. Glöm inte att signera inläggen.

Vår politiska inriktning

Vår politiska inriktning skapas efterhand här. För en diskussion om denna inriktning se Debatt om våra huvudartiklar.

Medarbetartexter

Om medborgarlönsprojektet i Otjivero, Namibia

Otjivero är en by med ca 1000 invånare, 10 mil nordöst om Windhoek. Byborna bor i plåtskjul, många är alkoholberoende, många har hiv/aids, flera är prostituerade, i stort sett alla har hälsoproblem och barnen är hungriga när de kommer till skolan på morgonen... Hela artikeln här och nya förslag här.

FAQ och övrigt

För en diskussion om denna lista se Debatt om FAQ och övrigt.

  • FAQ hjälps vi åt att svara på tänkbara frågor
  • Kulturmakeriet kan vi ägna oss åt kulturtips med mera.
  • Våra influenser beskriver vi de rörelser, partier, filosofer med mera som vi inspireras av.
  • Objektivitet vs subjektivitet, behovet av referenser o.s.v. diskuteras här.
  • Ideologidebatt-sidan diskuterar vi ideologi.
  • Tekniksidan diskuterar vi eventuella tekniska problem och lösningar
  • Arbetsfördelningssidan redovisas vilka personer som innehar olika befattningar
  • Media/kontakt-sidan ges uppgifter för media och kontakter.


OCH DET VAR VÄL ALLT FÖR IDAG...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.