FANDOM


Penningreform, i vid bemärkelse, täcker såväl grönt orienterade reformer som har räntekritiken som ideologisk bas som nyliberalt orienterade reformer - såsom centralbankernas upphävande och införandet av free banking. I vid bemärkelse kan penningreform också avse avgörande reformer mot spekulationsekonomin, mot derivat och blankning, främjandet av lokala och komplementära valutor, kopplingen av valutorna till naturresurser eller utsläppsrätter med mera. Kärnan i penningreformdebatten, och det som såväl de gröna penningreformisterna som nyliberalerna är överens om, är att fractional reserve banking såsom systemet praktiseras idag, är behäftat med stora problem. Fractional reserve banking bör helt enkelt förbjudas, åtminstone i sin nuvarande form.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.