FANDOM


thumb|300px|right|Sanningen om bankerna

Rörelsen för penningreform är den räntekritiska rörelsen för en reform av det finansiella systemet med särskilt fokus på själva penningskapandet. Penningreformister vill avskaffa de privata bankernas rätt att skapa pengar ur luft genom så kallad fractional reserve banking. De vill också förbjuda bankerna att låna pengar genom att ge ut statsobligationer. Istället bör regeringarna, eller centralbanker som underställs regeringarna, trycka eller skapa egna pengar i lagom mängd (så att det inte blir inflation). Penningreformister vill även förbjuda, beskatta eller på annat sätt minimera spekulationsekonomin, särskilt derivat och blankning. Och de menar, slutligen, att nuvarande system inte är förenligt med hållbar utveckling, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Detta bland annat eftersom systemet skapar en växande skuld, ökade klyftor samt att det tvingar fram en ständig jakt på tillväxt - bara för att betala räntan på de lån som skapas "ur luft".

Några kända penningreformisterRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.