Partiet för Ekonomisk Demokrati Wiki
Advertisement

Vår politiska inriktning, liksom debatt och motioner, formas efter hand här. För diskussion om denna lista se Debatt om våra huvudartiklar.

Våra huvudartiklar samt länkar till debatt och motioner i respektive tema[]

 • Grundinkomst (vår syn på, debatt, motioner)
 • Lönearbete, företagande och arbetslivsvillkor (Vår syn på, debatt, motioner)
 • Penningreform (vår syn på, debatt, motioner)
 • MR och global omfördelning (vår syn på, debatt, motioner)
 • Djurens rätt (vår syn på, debatt, motioner)
 • Naturresurser och alternativ finansiering (vår syn på, debatt, motioner)
 • Arbetsbreddning (vår syn på, debatt, motioner)
 • Skola och lärande (vår syn på, debatt, motioner)
 • EU och utrikespolitik (vår syn på, debatt, motioner)
 • Tillväxt och naturens gränser (vår syn på, debatt, motioner)
 • Lokalisering och stadsodling (vår syn på, debatt, motioner)
 • Demokrati, IT och integritet (Vår syn på, debatt, motioner)
 • Frihet och livsstilsliberalism (vår syn på, debatt, motioner)
 • Energipolitik (vår syn på, debatt, motioner)
 • Vård, hälsa, kultur, idrott, jämställdhet (vår syn på, debatt, motioner)
Advertisement