FANDOM


För diskussion om detta textstycke se Debatt om våra influenser.

Vi är influerade av de existerande gröna partierna, av Basic Income Earth Network (den akademiska rörelsen för "medborgarlön"), av rörelsen för penningreform, av piratpartiet, av Canadian Action Party samt medborgarlönspartierna Vivant, Enhet, Liberaldemokraterna, Nya Partiet Nippon och spanska Wikipartido. Ideologiskt inspireras vi bland annat av Ellen Brown, Stephen Zarlenga, Bill Still, Philippe Van Parijs, Henry George och André Gorz Vi menar även att nationalekonomin som vetenskap bör förändras i grunden, vilket är en del av vår skol- och utbildningsfilosofi.

Politiker vi gillar lite extraRedigera

För diskussion om denna lista, som skall bestå av max 25 personer, se Debatt om politiker vi gillar lite extra.

Övriga debattörer som vi gillar lite extraRedigera

För diskussion om denna lista, som skall bestå av max 25 personer, se Debatt om övriga debattörer vi gillar lite extra

ÖvrigtRedigera
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.